AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
art

AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa dająca wiele możliwości w wielu dziedzinach branży kinemetograficznej. Powołali ją do życia doświadczeni filmowcy. Zdobywanie wiedzy i umiejętności filmowych odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa założył Piotr Lenar. Wykładał na wielu uczelniach związanych z filmem szkoła filmowa w kraju i za granicą. W szkole zatrudnieni są uznani i aktywni zawodowo twórcy filmowi. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY są reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, dźwiękowcy, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz fachowcy od teorii sztuki filmowej.

W szkole filmowej Warszawa można poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat reżyserii, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od początku swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na oczekiwania swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na określonym kierunku, np. reżyseria, ale można również pobierać naukę na kilkudniowych zajęciach, jak warsztaty. Każda forma nauki przybliża uczniom meandry sztuki filmowej. Podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrealizowaniu się w branży filmowej.